e-ISSN: 1309-1719
ISSN: 1309-1786
Period: 2 Issues Annually
Start: 2010
Publisher: Bursa İlahiyat Vakfı

The Ebb and Flow of Religious Education in Turkey since February 28, 1997

The Ebb and Flow of Religious Education in Turkey since February 28, 1997

Article Sidebar

Mehmet Bahçekapılı
İzmir Kâtip Çelebi University

DOI:

10.12730/13091719.2014.51.99
How to Cite
Bahçekapılı, Mehmet. 2015. “The Ebb and Flow of Religious Education in Turkey since February 28, 1997”. Ilahiyat Studies 5 (1):79-111. https://doi.org/10.12730/13091719.2014.51.99.

Abstract

This study aims to analyze and assess the ebb and flow of religious ed-ucation in Turkey since February 28, 1997, after the military intervention also known as a postmodern coup d´Ã©tat. Although the study focuses on the period after February 28, 1997, it also addresses the historical and political background relevant to this period. Accordingly, the phases of religious education since the early years of the Turkish Republic are treated briefly. In addition to structural and institutional changes regarding religious education, the qualitative and quantitative changes in the field after February 28 are also analyzed. The study reveals a close relationship between the changes in religious education policies and the changes in political life in Turkey. Therefore, the process of February 28 has transformed social and economic life, military structures and education, whereas the legal and structural changes in education have influenced religious education above all. This effect is clearly observed on both religious education institutions and students in these schools. The new era of political changes that began in 2002 introduced a counter-acceleration in religious education, as in the country´s general politics. Consequently, fields restricted during the process of the February 28 reforms again underwent a period of expansion. The study concludes that the governmental role in religious education should be minimized, and civil religious education should be supported to become stronger so that the field of religious education can avoid such influence from political changes.

References

Bahçekapılı, Mehmet, Türkiye´de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012) (Istanbul: İlke Yayınları, 2012).

Başgil, Ali Fuat, Din ve Laiklik (Istanbul: Yağmur Yayınları, 1998).

Can, Osman, Darbe Yargısının Sonu (Istanbul: Timaş Yayınları, 2010).

Cizre, Ümit, Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sağ-Ordu-İslâmcılık (Is-tanbul: İletişim Yayınları, 2005).

Commins, David Dean, Osmanlı Suriyesi´nde Islahat Hareketleri (translated into Turkish by Selahaddin Ayaz; Istanbul: Yöneliş Yayınları, 1993).

Çakır, Ruşen, Ne Şeriat Ne Demokrasi (Istanbul: Metis Yayınları, 1994).

Demirel, Ahmet, İlk Meclis´in Vekilleri: Milli Mücadele Döneminde Seçim-ler (Istanbul: İletişim Yayınları, 2010).

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı/Presidency of Religious Affairs), Kur´an Kursları Öğretim Programı (Ankara, 2004).

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı/Presidency of Religious Affairs), Yaz Kur´an Kursları Öğretim Programları (Ankara, 2005).

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı/Presidency of Religious Affairs), Hafızlık Eğitim Programı (Ankara, 2010).

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı/Presidency of Religious Affairs), Kur´an Kursları Öğretim Programları (pilot uygulama) (Ankara, 2011).

HMHÖP, Hz. Muhammed´in Hayatı Dersi Öğretim Programı (Ankara: MEB, 2012).

İnal, Kemal, “Türkiye´de Geçmişten Günümüze Din Politikaları ve Eğitime Etkileri,„ Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi 1/2, (2007) 12-17.

İTDBÖP, İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Pro-gramı (Ankara: MEB, 2012).

Kaymacan, Recep, 4+4+4 Eğitim Sistemi, Yeni Anayasa´da Dini Kurumlar, Din Eğitimi ve Öğretimi, İsteğe Bağlı Din Eğitimi (Istanbul: Ensar Vakfı, 2012).

Kesgin, Safiye, “Cumhuriyet Dönemi Örgün Eğitim Kurumlarında Ahlak Eğiti-mi,„ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52/1, (2011) 209-238.

KKÖP, Ortaokul ve İHL Kur´an-ı Kerim Dersi Öğretim Programı (An-kara: MEB, 2012).

Koçak, Cemil, Tek-Parti Döneminde Muhalif Sesler (2nd edn.; Istanbul: İletişim Yayıncılık, 2011).

MEB, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklik Sonucu Getirilen Yenilikler (Ankara: MEB, 2012).

MEB, 1997-2013 Yılları Arası Yeni Kayıt ve Toplam Öğrenci Sayıları (Ankara: MEB, 2013).

MGKK, (Milli Güvenlik Kurulu Kararı), date: February 28, 1997, no: 406.

Okumuş, Ejder, “Osmanlı Devleti'nde Modernleşme Süreci,„ in Ejder Okumuş (ed.) Osmanlı Devleti´nde Eğitim Hukuk ve Modernleşme (Is-tanbul: Ark Kitapları, 2006).

Öcal, Mustafa, Osmanlı´dan Günümüze Türkiye´de Din Eğitimi: Mukad-dime Kitap (Bursa: Düşünce Kitabevi Yayınları, 2011).

Öcal, Mustafa, “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi„ in Nurullah Altaş and Mustafa Köylü (eds.), Din Eğitimi (Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2012), 177-211.

ÖSYM (T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) “2003-ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı puan hesaplamaları ile ilgili değişiklikler basın duyurusu„, 2003.

Özdalga, Elisabeth, İslâmcılığın Türkiye Seyri: Sosyolojik Bir Perspektif (Istanbul: İletişim Yayınları, 2007).

Subaşı, Necdet, Ara Dönem Din Politikaları (Istanbul: Küre Yayınları, 2005).

Tuna, Korkut, Yeniden Sosyoloji (Istanbul: İz Yayıncılık, 2013).

Ünsür, Ahmet, İmam Hatip Liseleri “ Kuruluşundan Günümüze (Is-tanbul: Ensar Neşriyat, 2005).

YÖK (Yükseköğretim Kurulu/Council of Higher Education), Türk Yükse-köğretiminin Bugünkü Durumu (Ankara Üniversitesi Basımevi: Ankara, Kasım 2004).

YÖK (Yükseköğretim Kurulu/Council of Higher Education), Türkiye´nin Yükseköğretim Stratejisi (Meteksan A.Ş: Ankara, Şubat 2007).

Article Details