Köse, S. (2010) “Zeyd bin Ali: Hayatı, eserleri ve İslam hukuk düsüncesindeki yeri [Zayd b. ʿAlī: his life, works, and place in Islamic legal thought], by Eren Gündüz”, Ilahiyat Studies, 1(1), pp. 126–129. Available at: https://ilahiyatstudies.org/index.php/journal/article/view/48 (Accessed: 22 May 2022).