Köse, S. (2010) “Zeyd bin Ali: Hayatı, eserleri ve İslam hukuk düsüncesindeki yeri [Zayd b. ʿAlī: his life, works, and place in Islamic legal thought], by Eren Gündüz”, Ilahiyat Studies, 1(1), pp. 126–129. doi: 10.12730/13091719.2010.11.10.