Köse, S. (2010). Zeyd bin Ali: Hayatı, eserleri ve İslam hukuk düsüncesindeki yeri [Zayd b. ʿAlī: his life, works, and place in Islamic legal thought], by Eren Gündüz. Ilahiyat Studies, 1(1), 126–129. Retrieved from https://ilahiyatstudies.org/index.php/journal/article/view/48