(1)
Köse, S. Zeyd Bin Ali: Hayatı, Eserleri Ve İslam Hukuk düsüncesindeki Yeri [Zayd B. ʿAlī: His Life, Works, and Place in Islamic Legal thought], by Eren Gündüz. Ilahiyat Studies 2010, 1, 126-129.